Как какво от това?
Искаме си правото да участваме пряко в управлението на държавата. Не искаме Партия да се грижи за нас и да ни води някъде. Не искаме друг да се грижи за нас. Вече пораснахме и можем сами да се справим.
Като гласуваме този път с бюлетина "НЕ" на партиите.
Трябва да си отвоюваме правото на такава бюлетина. С нея ще блокираме 50 -56% от местата в Парламента. Дали ще се заемат и от кого тези места, това трябва да решим ние, гласувалите с "НЕ" бюлетина.
Как?
С времето до изборите, се попълва база данни (банка) кадри за граждани, които имат какво да кажат, могат да бъдат полезни и не се страхуват от публичност. Такива българи има и не са малко.Те участват в публични дискусии по повдигнати от обществото теми. В хода на дискусиите се оформя решение на определен от живота и практиката обществено-политически проблем. Така оформеното решение след прецизиране от юристи се внася като проекто закон в Парламента. Защитата и приемането му се осъществява от участвалите в сътворяването му свободни граждани. За това те влизат като народни представители в Парламента от квотата на НЕсъгласните. Те са народни представители за времето необходимо за подготовка и окончателното приемане на проектозакона. След приемането му тези депутати напускат Парламента и са отново свободни граждани. Друга група граждани са временно депутати от квотата на НЕсъгласните, заети с подготовка и приемане на закон от тяхна компетенция и по друг държавнически проблем. Така до запълване на квотата. Тя е една и съща като число, но различна по съдържание. През целия мандат могат да преминат в пъти повече парламентаристи, отколкото е математическата величина на квотата. Ако за 50% от местата депутатите са 120, то при разглеждата схема могат да участват 600-800 и повече депутати. Така и фактически участниците в управлението са повече и се приближават до ДЕМОкратичния (НАРОДОвластие) модел. С факта, че при фазата на обсъждането и дискусиите на определен икономико-управленски или социално-граждански, културен или спортно-възпитателен проблем, участват неграничено число граждани, демократичното начало става реалност и основен принцип.
Във фазата на парламентарната подготовка, дебатите и приемането на закона, участват неговите творци от съответната област на компетенция. Това са доказалите се в дискусиите специалисти по темата/проблема/. Така се осъществява ПРЯКОТО управление на обществото от самите негови членове.
Основна роля в тази схема имат медиите. Журналистите, които се считат за граждански ангажирани и са ориенирани професионално към проблемите на обществото ни, участват с перото си както в популяризацията и обсъждането на всеки социално-политически проблем, така и в контрола по реализирането му. Те могат да го предоставят за свободно обсъждане, да откриват значими социално-икономически проблеми, да мобилизират гражданите за публичното му обсъждане и ако гражданското общество откликне и допусне този проблем до дискусия, може да се подготви и съответния проектозакон за Парламента с необходимите компетентни по темата депутати. Медиите са и основния контролен обществен фактор и коректив. Публичността е основния фактор на САМОРЕГУЛИРАЩОТО се гражданско общество. Тук става дума за саморегулиращо се съзнателно контролиращо се гражданско общество. Верно такова не може да се извади от ръкава. То се отглежда и изгражда за продължителен период от време. Защо началото му да не е в днешно време?
Представителите на класиралите се партии в Парламента участват по приетия до сега начин.
Естествено горното описание може да прилича на слободия и анархизъм и в днешни условия, за утопия и да се приема от някои за несериозно. Да, може би е така, но всичко зависи от нас.
 
Държавното управление пряко се осъществява от излъченото от мнозинството правителство. При правителство на НЕсъгласните това се осъществява от специалисти, експерти и компетентни, доказали се в живота до сега граждани. Те са извлечени от банката кадри. Тази банка е публично достъпна за всеки гражданин и всеки може да допълни или отрече кандидатурата на всеки кандидат. Обсъждат се публично в медиите и INTERNET. Ролята на INTERNET и Медиите (печат, телевизия, радио) е особенно значима. Кандидатите трябва да издържат публичното обсъждане на своята личност и едва тогава се допускат до управлението и се предлагат за състава на  кабинета. След това личният им живот не се обсъжда.
Кабинета се състои само от качествени експерти в съответната област на социално-икономически или управленско-политическа дейност. Никакви поличтически ангажирани лица. Медика се грижи за медицината, инженера за промишлеността и индустрията, земеделеца за земеделието и т.н.
Кабинета се обслужва от широка платформа съветници и ... Съветниците могат и е препоръчително да имат съответния управленски опит. Най-подходящи са бившите участници в управлението на предишни кабинети. Те най-добре знаят неосъществените проекти и причините, които са попречили за осъществяването им. Допуснатите от тях грешки и провали са полезен опит за споделяне с управляващия кабинет. Времето за адаптация и навлизане в проблемите на управление със екс управлявалите ще става по плавно и грамотно. Приемствеността се поддържа на ниво и качество.
Естествено решенията се вземат от управляващия кабинет и негова е отговорността.
.......
добавете .....
.........

-о0о-