КОМЕНТАРИ и ОТЗИВИ по темата

Original Message

Edainov@usa.net

Thank you Georgy for sending me your materials. I do not believe that GO can in any way attract votes and get into parliament without becoming political parties, thereby defeating the purpose of the exercise which you suggest. The real problem lies in finding the balance between representative democracy (i.e. political parties, periodic elections and parliaments) and direct democracy (i.e. civic control over government and participation in decision-making and policy). The current model of representative democracy structured around political parties is OK. What we need is to act in the field of direct democracy, where NGOs and other civic associations can and do make an impact. Unless we make a clear distinction between these things, we end up in one of several situations: chaos; oligarchy; anarchy; fascism; communism.

As for the rest: I would, if I were you, take seriously the notes sent to you by Dimitar Ludjev, particularly in their section which deals with the period before 1997.

Evgenii Dainov 

(мой превод на горното, което получих с Email  и поради възможни проблеми с кирилицата, разбираемо г-н Дайнов е използвал английския език за комуникация) 

Edainov@usa.net

Благодаря Георги за изпратения материал. 

Не вярвам че ГО може по някакъв начин да привлече гласове и да влезе в Парламента без да бъде политическа партия, както предлагате. Реалният проблем е в намирането на баланса между представителната демокрация ( т.е. политическите партии, периодични избори за парламент) и  пряката демокрация (т.е. граждански контрол над правителството и участие при вземане на решения и политиката). Настоящия модел на представителна демокрация изградена от политически партии е ОК. Защо ни е пряка демокрация, когато Гр.Общ-ва и други граждански асоциации могат и упражняват въздействие. Ако не правим ясно разлика между тези неща, ще завършим в една от няколко ситуации: хаос; олигархия; анархия, фашизъм; комунизъм.

Що се касае за останалото: на Ваше място бих приел сериозно забележките на Димитър Луджев, отправени към Вас, особено в частта, отнасяща се към периода преди 1997 г.

 Евгени Дайнов

1ви  Декември 2000 г.  

Нали в това е силата на матрицата ПАРТОКРАЦИЯ - непризнаването на нищо друго освен партийно участие в управлението. Реалният проблем е в партиите г-н Дайнов, не в баланса. Те са фактор за дисбаланс, както в отношенията помежду си, така и по отношение на гражданските формирования. Това се доказва в практиката непрестанно. Нито една днешна партия нямаясна иделогическа платформа, което е съществено за физиономията на всяка партия. - Цолов

"Евгений Дайнов доста отдавна описва деградацията на българското общество,
за която впрочем всички по един или по друг начин говорят, така:
дори и да е имало наченки на гражданско общество в България,
от 2001 г. насам то е регресирало до народ и дори до поданици.
Народът или поданиците на свой ред регресират до население,
а населението започва да регресира до племе, кланове и т.н.
до партии, банди, престъпни групи
"

Мнение изказано от вече професорА Евгени Дайнов

Да! г-н Дайнов, колкото и да се иска някому, НАПРОТИВ!, гражданско общество ИМА и ВСЕ ПОВЕЧЕ се оформя като такова, НЕ като племе. Доказва го ежедневието ни, а именно. Партийните БАНДИ, заслепени от АЛЧНОСТта и ВЛАСТта си по ЕСТЕСТВЕН път се оттеглят от ДЪРЖАВАТА /там където няма "келепир"/, а нейните ГРАЖДАНСКИ ФУНКЦИИ се ПОЕМАТ ЕСТЕСТВЕНо от самите граждани, които поемат ИНИЦИАТИВАТА в свои ръце, САМООРГАНИЗИРАТ СЕ в ИНИЦИАТИВНИ ГРАЖДАНСКИ ГРУПИ /примерите с гражданските самоорганизации в помощ на пострадалите от НАВОДНЕНИЯ и др. ПРИРОДНИ БЕДСТВИЯ./

 Да! Това е един от естествените модели на Гражданска държава, но твърде бавен и продължителен във времето. Държавата на ПАРТОКРАТИТЕ НЕ може да го спре или забрани.

Като факт вече, г-н Дайнов е и отричаното от Вас през 2000 г. /Декември/ предложение за гласуване с БЯЛА бюлетина отразяваща НЕсъгласието с предложените партии. Какво е това г-н Дайнов? дали е деградация или развитие някакво.? А това все повече се налага като начин за изказване на мнение.

Сам го констатирате едва днес  "... до партии, банди, престъпни групи..."Партиите са бандитски образования и  са вече с отмираща функция като представителна демократична форма на управление. Те /ПАРТИИТЕ/могат само да представляват своите си партийни членове и интереси властови и финансови - ежедневието го доказва постоянно /явлението Галиче, КТБанка,обекта/гьола/ Белене и пр. такива примери/ Статистиката показва, че 45-50% от гражданите с избирателни права НЕ подкрепят партиите и за партии гласуват по-малко от половината. Т. е. партиите НЕ "представляват никого, освен своите си бандитски поддръжници и съмишленици в грабеж издевателства и  репресивна експлоатация. "... до партии..." Те са неприемливи за НАС - ГРАЖДАНИТЕ и дори обидни. Те просто са в агония и в агонията си са способни на всякакви злини и беди/поразии/


 
До свободния гражданин г-н Георги Цолов
От свободния гроажданин г-н Димитър Луджев
На тема:Да гласуваме ли, свободни ли сме, кой е гражданин и кой по-гражданин...
 
Г-н Цолов,
Прочетох с огромен интерес материала Ви “Гражданското общество алтернатива на партократското общество”. От текста личи, че сте високо образован, интелигентен, обществено ангажиран млад човек. Приветствам и идеята да се използва Интернет като медиум за неманипулируема дискусия. И в името на демократичността, която и Вие защитавате смятам, че имам право на отговор. В текста Ви има много верни неща и много идеи, които подкрепям. Учудват ме обаче няколко факта:
Вие сте достатъчно образован, за да съзнавате ясно, че по сегашната избирателна система негласуването или гласуването с “не” е глас не “против”, а “за” партокрацията.Единствено двете /трите!/ големи партии имат полза от ниска избирателна активност. Мисля, че едва ли има човек в България, който дане разбира това и едва ли има нужда от допълнителни обяснения как се разпределят процентите и съответно местата в парламента.
Вие пишете, че гласуването с “не” било поради липса на избор. Но и Вие и всеки друг съзнавате, че все някой трябва да управлява. Предполагам ще се съгласите, че е по-добре да управлява някой, избран с 50% реален вот, а не с 17%.
Затова Ви призовавам да насочите вниманието си към избирателния закон, а не към бойкот на изборите. В една държава, в която хората мизерстват, нямат пари за здраве, образование и парно, е нелепо да не се гласува. Също толкова нелепо е да няма възможносто за представяне в парламента на инвалиди, социално слаби, самотни майки. Това е демокрацията, за която говорите - Парламент, който да е отражение на реалните отражения в обществото, а не на 40% от него. Избирателен закон, който да дава гаранция за мажоритарен избор и за представителност. Само така в горните етажи на властта може да се получи качествена промяна. Само така могат да се срещнат във властта Професионализъм и Морал.
Що се отнася до оценката Ви за моята скромна личност, то тя само показва колко сте млад. Присъщо на младостта е да оценява всичко в черно и бяло и да вярва, че правите линии ска си прави, а кривите криви. Само, че не можете да отречете правото на човека да се развива, да се учи от грешките си, да трупа опит. Моето поколение израсна в съвсем различно време – време на илюзии, кумири, идеологии. Трябваше ни доста време да повярваме в себе си, да престанем да вярваме на чудеса.
До 10.11.1989 беше лесно да се идентифицираш. Думата “дисидент” беше достатъчна. Нямаше дисиденти – 1, дисиденти –2, дисиденти - независими и други дисиденти с тирета. След 10-ти също беше лесно – имаше комунисти и антикомунисти. Радикали, християндемократи, социалдемократи бяха просто анти- комунисти. После започна цепене, делене, отлюспяне. Това обаче едва ли е недемократичен процес, едва ли е причина за тревога. Напротив. Ние просто прохождаме и порасваме. Бебетата са бели и черни, спокойни или нервни, здрави или болни...Децата вече са добри или лоши, но и например налантливи, и с чувство за хумор, и с усет към езици. После ставаме и образовани, иш ерудирани, и елегантни, и стилни, и опитни, и мъдри...Та и ние, г-н Цолов, пораснахме политически и станахме либерали и какви ли не други. Но признак за това, че сме помъдрели е, че разбираме че преди всичко сме граждани на едно общество, на една държава...
Аз съм един от основателите на първото гражданско движение в България. Твърдо вярвам, че гражданските обединения са обединения на бъдещето, че само те могат да проправят пътя на качествените, можещите, уважаваните. Учудва ме обаче, че според Вас участието на политически активни фигури в тях ги политизират. Във всяко едно общество политическата активност се смята за основна характеристика на гражданина. Да си гражданин не значи да си безпартиен, не значи да си млад и не занчи да не си бил никога на никакъв отговорен пост. Докато аз участвам в гражданското обединение като личността Димитър Луджев, докато имам право само на един глас и нямам никаква възможност да контролирам решщенията, то нито един принцип на демокрацията не е нарушен. Но ще бъде нарушен, ако Вие ми кажете, че не мога да бъда гражданин, че не мога да бъда член на обединение, в чиито цели твърдо вярвам.
Ако пък смятате, че това е поредната “печеливша ракета носител”, кажете ми колко политически фигури се ангажираха с гражданските обединения? Защо не изоставиха партийните централи и гаранираните си места и не станаха граждани с един глас без апарат за окзаване на контрол? Може би защото всички съзнаваме, че гражданските обединения са идея от бъдещето, че българският народ не е дорасъл за такъв тип управление. Защото гражданин, г-н Цолов, е не този, който не е члрен на партия, а този, коайто не хвърля боклуци на улицата, не кара пил и не проспива изборния ден.
С най-добри чувства:
Димитър Луджев

запазен е оригиналния текст
21-11-2Y
Може би написаното е неясно и трябва да го поправя, така че да е се разбере, че не агитирам за НЕгласуване и бойкот на изборите. Напротив! Искам да мога да гласувам свободно според волята си и всеки да може да го направи. Когато на масата в изборната кабина има подредени бюлетини, за партии и лица, които не уважавам, не приемам и са се провалили, как да гласувам?
Г-н Луджев, точно към избирателния закон е насочена тезата - промяна на избирателните правила в посочените членове от Конституцията. Може би наивно Ви се струва опита да се събуди законодателна инициатива в тези, на които е вменена (Президента, парламентаристите), а защо не и Вие. Като народен представител, на основание чл. 87 (1) от Конституцията, да внесете предложение за промени в избирателните закони с предложените (или редактирани)  текстове, които да допускат гласуване с НЕтрадиционната бюлетина НЕ или предложението на проф. Байчо Цанев (участвал в 4 централни комисии за произвеждане на избори), изразено в публикация във в-к "Труд" от 15 Ноември/2000 г., в която смята, че избирателите трябва да имат възможност и "да задраскват" в листата/бюлетината имена на кандидати или партии. Не смятате ли за полезно още сега НС да обсъди и приеме нов общ ИЗБИРАТЕЛЕН ЗАКОН, който да обединява КОНСТИТУЦИОННИТЕ разпоредби, Закона за партиите, Закон за избиране на народни представители, общински съветници и кметове, Закон за народните представители и народните съветници и пр. и да намери място и правото на гласуване с бюлетина "НЕ", с която да се изразява несъгласието с формата на управление.Или нека да е друга форма на глас, но ясно и категорично да определя волята на НЕсъгласните с предложените за избор кандидати и партии и избирателя да посочи кое съответсва на убеждението( желанието) му.
Г-н Луджев, може би "гражданските обединения са идея от бъдещето, че българският народ не е дорасъл за такъв тип управление", но ГРАЖДАНСКОТО ОБЩЕСТВО е от нашето настояще. В днешно време се заражда това общество и процесът на зараждане, развитие и установяване става в днешно време. Този процес се осъществява СЕГА от БЪЛГАРСКИЯ НАРОД, който не смятам за незрял и нодорасъл за "такъв тип управление". Напротив, този народ ясно и категорично и много цивилизовано даде да се рабере, че не смята да понася и да допуска повече СЕГАШНАТА ФОРМА на управление, но не е съгласен и с ПРЕДИШНАТА (КОМУНИСТИЧЕСКА/СОЦИАЛИСТИЧЕСКА) ФОРМА на разпределение. Може би стихийна да е реакцията му (не гласува и не се явява пред избирателните урни, обособен като "Мълчаливо мнозинство") на последните общински избори за кметове и общински съветници. Да това е незряла реакция на НЕОРГАНИЗИРАН но ОСЪСЗНАТ  ГРАЖДАНИН на едно общество, което се саморазвива, доизгражда и саморегулира, единствено под въздействието на обективните обществено-икономически закони и правила. Това е ГРАЖДАНИН г-н Луджев.  А "този, коайто не хвърля боклуци на улицата, не кара пил и не проспива изборния ден"  е всеки един възпитан, прилежен, изпълнителен  и образцов жител на всяко едно селище.
 
С най-добри пожелания
Георги Цолов

Privet, Priateliu,
 
Pazi boje po-malko zabludeni kato teb da raznasiat mugla.
Priateliu, NEglasuvaneto e mnogo elementaren nachin za biagstvo ot otgovornost.
Tezi koito NE glasuvat NIAMAT moralnoto pravo da se oplakvat i sudiat durjavata za kakvoto im padne.
Tova e raia. Masa narod koito prosto sushtestvuva.
NEglasuvaneto e nai-burzia i lesen nachin za vrushtaneto na vlast na bivshite komunisticheski funkcioneri.
Vuzrastnite ni roditeli i praroditeli (v goliamata si chast) sa dulgo obluchvani i vinagi shte otidat i shte si pusnat biuletinata.
Cveta e iasen.
Kolkoto i da e losho upravlenieto ni kakto "vsichki" govoriat az sum ubeden che to e nai-dobroto koeto mojem da imame v momenta.
Restriktivnata politika na pravitelstvoto e neshto normalno i taka e navsiakude.
Desnite partii praviat pari za durjavata (estestveno i pokradvat) - suotvetno naroda se buntuva i na vlast idva liava partia koiato zapochva da razdava parite.
V edin moment parite svurshvat i naroda e pak nedovolen. Taka restriktivnata politika pak idva na vlast. Tova e losh nachin na upravlenie, no e vuzmojno nai dobria.
Edinstvenoto lipsvashto v tazi logika e NEglasuvaneto.
Horata vekove nared sa umirali v stremej da postignat ravnoglasie i pravo na izbor.
A NIE NIAMA DA GLASUVAME.
Emi ne stava taka priateliu.
Az ne te mrazia, samo mi se iska tova da otmine i sum ubeden che taka shte stane.
:)
Svetoslav Iordanov
P.S.: Izviniavam se che pisha na latinica.
Не знам защо се приема, че агитирам за НЕгаласуване и бойкот на изборите? Напротив, агитирам за промяна в изборните правила, да станат такива, че да можем да подадем адекватен на волята ни сигнал с бюлетина "НЕ съм съгласен с прелаганите партии и кандидати". А не да се принуждавам да поскам някоя от подредените ми бюлетини, за партии и лица, които не уважавам, не приемам и са се провалили. Искам да гласува всеки според волята си. До подобен извод е стигнал и проф. Байчо Цанев (участвал в 4 централни комисии за произвеждане на избори), изразен в публикация във в-к "Труд" от 15 Ноември/2000 г., в която смята, че избирателите трябва да имат възможност и "да задраскват" в листата/бюлетината имена на кандидати или партии.
Г-н Йорданов, сега сме в мъглата и това е опит да излезем от нея. Ако имате идея това да стане по друг начин и по-бързо, кажете, може да е по-полезен и правилен, но с ПАРТИЙНО управление си оставаме в пълна мъгла. Мъглата дори не е идеологическа, а направо си е разбойническа. В мътната вода (в случая мъгла)  нали знаете какво и как се лови!
Да, сегашната управа е най-добрата от пробвалите се след 10 Ноември '89, но нека да не си мислим, че е най-добрата възможност и друга алтернатива няма. Нещо като "От Витоша по високо НЕМА" и "от Искъро по-длибоко НЕМА". Нали не мислите така!? Не знаете ли че, някои се качиха и на Еверест.
Защо трябва да мислим, че ако не изберем да ни управляват КОМУНИСТИ/СОЦИАЛИСТИ ще бъдат СДСари и обратно?
А ние ЩЕ гласуваме, но с бюлетина "НЕ на предложените партии и кандидати". Спор няма!

Niakoy se e namurdal v paragraf22.com i pri vlizane tam prez dir.bg se
zarejda niakakva stranica s gluposti za izbori 2001 da mu e.. maykata.
Pozdravi!
Vladimir Kisiov
14-11-2Y
има и такива

Подкрепям Не-то, по отношение на досегашните. За съжаление не виждам то да би могло да промени нещо... Направете управляващите нелегитимни... И, Кого ще сложите на местото им... Левски...

Демокрация, извън античния полис никога не е съществувала, а дори и там съществуването и може да се приеме само условно. Власт на народа - нищо по смешно.
Все пак стискам ви палци, ако целта не е да се топнете в кацата с мед...

Г.А. (Георги Атанасов)

Свободен гастърбайтер с вагони
 

Такива като Вас ме импулсират и убеждават, че съм на прав път. НЕ-то е не  само за сегашните, а за такива като тях. Щом са алчни, прости и  бедни и безогледни. Така, че за кацата с мед не ставам, най вече защото знаете вече няма нищо в нея и убеждението ми, че всяко нещо си има край, пък била тя и най- страшната лакомия.
А, Вие ако имате с какво включвайте се. Следете събитията.
 
Поздрави
Г. Цолов

Sr. Tsolov,
Pozvolete mi da izkaja saglasieto si s Vas...
Za sajalenie se namirame dalech ot BG veche 8 godini,
estestveno ne s goliamo jelanie za tova. No kakvo bihme
napravili prez 1992g. Sluchaino, savsem sluchaino predlojiha
rabota za men i saprugata mi rabota v Brasil. Ne sme dovolni,
no e po dobre ot BG.  Pone ne se lishavame ot nishto...
Predpochitame obache BULGARIA... Stoim tuk, niama izhod...
Iskame da se priberem, no ne smeem, niama rabota za nashite
profesii !!!
Pozdraviavam Vi za tova, koeto pravite !
Ako bihme mogli da pomognem s neshto otdalech, shte go
napravim s udovolstvie !!!
Nikola Minev
Brasil
nikolaminev@ig.com.br
nikola@amazonline.com.br
n_minev@hotmail.com
nikolaminev@usa.net
 
8-11-2Y
Има ли по-тъжно от това?