Като програмни тезиси
- бандита е бандит след като е хванат на място.
- крадеца е крадец щом откраднатото е в него
- тарикатите приватизатори, които не са успели да задвижат производството на "закупените" раздържавени производствени предприятия, нямат намерение да го прявят и откровенно разпродават на скраб оборудването им и са недобросъвестни в управлението, трябва да се лишат от правото да се разпореждат с тази собственост и собствеността да се национализира.
- бандитите, които при едно или друго правителство отъмъкнаха паричния ресурс на държавата, се преследват от нейните специализираните органи независимо къде по света са в момента. Парите са наши и трябва да се върнат независимо по какъв начин. Бандитите нека си останат там, но без нашите пари.
- магистрат, който освободи с подписа си бандит, да заплаща разходите направени за залавянето, издирването, експертизите и пр. по съответното лице -бандит.
- представителството на държавата(посолствата), нейните емисари в чужбина трябва да става от професионалисти, ако има още такива. Не може лекар, писател, поет или някой си да представлява една държава, пък била тя и България. Или заради това че е България. Един достоен българин, който отиде в Канада, видя и разбра, че не е за тая работа и си зае достойно своето място, което му приляга по талант, дарба и квалификация. Знаете го (Тодор Колев - единят от известните ни Тодоровци) . Какво би било дипломиран дипломат да трябва да оперира или да пее. Може пък и да се справи!


като четете тук трябва да знает, че това е нещо като чернова и тепърва ще се пише
......
допълни
.......

-о0о