Coat morse grows

Typography

Политиците говорят за потребностите на гражданското общество; фактически заедно с държавните и пазарните; съветниците на Американското Правителство внушават, че това е - 'окончателния трети път' за управление на обществото. 

В своята встъпителна реч Президентът на САЩ Джордж В. Буш заяви че: 

'Гражданското общество изисква от всеки от нас добра воля и уважение, справедливост и прошка.

Дипломатите също говорят за ценностите на гражданското общество. Обръщайки се към конференцията неотдавна Генералния секретар на ООН, Кофи Аннан каза: 

'Организацията на Объединенните Нации вече е имала работа само с Правителствата. Понастоящем ние знаем, че мирът и просперитетът не могат да бъдат постигнати без партньорство м/у Правителствата, международните организации, деловите съобщества и гражданското общество. В днешния свят, ние зависим един от друг. ' 

Даже журналистите разсъждават над вероятното гражданско общество; британския вестник Економист неодавна коментира: 

'След десетилетия на тоталитаризма и столетия автокрация, би било глупаво да очакваме, че в Русия ще възникне силно гражданско общество.

Тук е може би големия разговор за гражданското общество – какво фактически означава? 

Разнообразие 

Представете си: - анти Световно Търговски демонстранти, организации, стълкновяващи се с полицията във всички столици по света; доброволни спасители от развитите нации, помогащи за спасението на жертвите от земетресението в Гуджарат. 

Eкo-воини, борещи се да защитят китовете и делфините; деца, спасявани от живот при крепостнически условия на труд в килимените фабрики на Южна и Юго-източна Азия; милиони телевизионни зрители от цял свят, наблюдавайки изпълненията на рок-звездите от Live Aid през 1985, /The original event was organised by Bob Geldof ...набират средства за попомагане гладуващите. 

Ккаво общо имат те? - това, че те се явяват във всички аспекти на гражданското общество. 

Определение 

Парадоксът на гражданското общество е в това, че то покрива обширен диапазон от дейности - все още трудно определими. 

Едно твърде кратко описание го определя така : 'Гражданско общество е общественното пространство между държавата, пазара и обикновенното домакинство, в което хората могат да обсъждат и да се заемат с деятелност'. 


Така, че може да се включи всяка доброволна колективна дейност, в която се обединяват хора за постигане промени по специфичен проблем - но не политически партии, въпреки, че гражданското общество има политическо измерение. 

По това определение, гражданското общество включва благотворителните институции; схеми на междусъседска взаимопомощ; международни организации като ООН или Червен Кръст; религиозни групи за натиск; кампании за човешките права в репресивните общества; и неправителствените организации, за подобряване здравето, образованието и жизнения стандарт в развитите и в развиващите се страни. 

Гражданско Общество за Всички 

Ключовата особенност на гражданското общество е неговата универсалност - въздейства и засяга всеки във всяка нация на земята. 

Какво представлява Гражданскиото Общество? Вглеждайки се назад в това, че като понятие е възникнало приблизително от преди 2500 години в древна Гърция и Рим, развивитието му в Европа през Просвещението и това че сега се прилага навсякъде по земното кълбо. 

Редица изследователи също раглеждат примери на гражданското общество в действие навсякъде - на улицата, в съобщество, на национално и международно ниво и в различните домашни/междусъседски/ проблеми и спорове. И питат, дали гражданското общество не се явява, не е ли изискване/претенция на поддръжници - съществен елемент на свободното общество? 

То осигурява социална структура за народите, където няма правителство или то е в зачатък? И ако е така, трябва ли престъпните мрежи, като Колумбийската/Руската Мафия да се разглеждат като част от гражданското общество? 

Бъдещи Общества 

Това е термин, който ще чуваме в бъдеще все по-често. 

Но каква роля ще играе гражданското общество в света, където глобализацията и комерсиализацията водят до социални, икономически и политически промени? 

Каква е влиянието на динамиката от бързо развиващите се информационни технологии имат в/ху гражданското общество? И как се отразяват явления, от типа на парниковия ефект, международната миграция, приръста на населението и борбите против HiV и СПИНа всяка форма на наши идеи относно гражданското общество в бъдеще? 

Има различни проблеми, които засягат всеки един от нас и продължават да определят начина по който всички ние живеем.

BLOG COMMENTS POWERED BY DISQUS