Кога и откъде дойдоха циганите в България 

България и страните от Балканския полуостров през последните петнадесет - двадесет години преминаха, а някои страни като Македония, все още преминават през един много тежък етап в своето развитие – прехода от социализма на Съветите към демократизма на Запада. Като всепризнатия „венец” на завършека на това развитие и установяването на ценностите на демокрация в гореспоменатите страни е присъединяването към голямото семейство на Европейския съюз. Една от тези ценности е равенството и недопускането на дискриминация, основана на етническа принадлежност.
Виж ОЩЕКога и откъде дойдоха циганите в България
Произход и история на циганите в България 
Според  някои  хипотези,  циганите  произхождат  от  най-­низшите  индийски  касти  (рома,  пара)  и  от
различни  малки  племена  и  номадски  групи  от  същия  регион.  От  5-­6  век  техните  племена  напускат
родните си места, насочват се на запад и продължават да скитат из Пакистан, Афганистан и Персия още
няколко века. Едно от предположенията за причините за тяхното разселване е свързано с нашествията на
белите хуни (евталитите) от Средна Азия през 5-­6 век и падането на Гуптската династия. Други автори
свързват  преселенията  им  с  арабските  нашествия  през  7-­8  век.  Те /циганите/ са се присъединявали към обоза на войнстващите арабски войски, като обикновенно са изпълнявали логистичната дейност. Развили са най-вече обслужващите армията занаяти, като ковачеството /подковаване на конете/, забавлението им както и съпътстващата проституция и задоволяването на сексуалната потребност на армията в по- обичайно време когато липсва плячка или типичните за завоевателя сексуални изстъплени спрямо завладяното население. Като "хиени" са изчаквали "лъвът" да се нахрани /награби и след него са се втурвали на безмилостен грабеж и плячкосване. Така са оформили и своите "традиции" достигнали и до наши дни, които смятат за свое право и привилегия. Развили са свой си типичен за тях паразитен начин на съществуване. Надявам се в арабските архиви и источници да излязат достатъчно исторически факти поттвърждаващи тази им роля.
Арабистите са на ход.
Прочети още: Произход и история на циганите в България
Всички роми са цигани, не всички цигани са роми
 
Заместването на една дума под предлог че е обидна, 
показва невъзможноста на едно общество да се справи с определен проблем. 
99% от циганите си крадливи и необразовани. 
Когато това се промени и думата циганин няма да има обиден характер.
Използването на думата „циганин" не е обидно, но не е и препоръчително 
Прочети още: Цигани или Роми?