9./8. Jh. Възникване на Омирската поезия 
683/82 Първа колегия на архонтите в Атина
7./6. Jh "По-стари тирани"
624 Законодателство на Дракон в Атина
594/93 Реформи на Солон в Атина
561/60-510 Тирания на пизистратидите в Атина
508/07 Реформи на Клистен в Атина
487/86 Конституционна реформа в Атина
462 Конституционна реформа на Ефилат в Атина
 446-432 Строителство на Партенона и Пропилеи в
Атина при Перикъл
411-410 Олигархическо господство в Атина
404 Господство на "тридесетте тирани"
338 Битката при Херонея, Атина пада под властта
на Филип II. Македонски